Kinderopvang


Samenwerking in de Molenwerf

Binnen ons kindcentrum bieden wij kinderopvang, onderwijs en BSO. Binnen het kindcentrum werken wij als één team met één visie en missie. Gezamenlijk zorgen wij voor alle kinderen.


Kinderdagverblijf 
In ons Kindcentrum de Molenwerf verzorgen wij opvang voor kinderen van 0-4 jaar. Professioneel, kleinschalig en vertrouwd. De sfeer is open en gezellig. Kortom: een plek waar u uw kind(eren) met een gerust hart heen brengt.
Wij bieden in principe opvang op hele dagen. De pedagogisch medewerkers zijn gediplomeerd volgens de cao-normen. Elke groep heeft  zoveel mogelijk dezelfde, pedagogisch medewerkers, die volgens een vast rooster werken. De kinderen zien dus bijna altijd vertrouwde gezichten. Er wordt gewerkt met een vaste dagindeling.


Voorschoolse (VSO) en buitenschoolse opvang (BSO)
De buitenschoolse opvang van Casca Kinderopvang biedt opvang voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Binnen Kindcentrum de Molenwerf is er een mogelijkheid voor voorschoolse opvang vanaf 7:30 uur, naschoolse opvang tot 18:00 uur en verlengde opvang tot 18:30 uur.  Op de naschoolse opvang zijn er verschillende basisgroepen voor kinderen van verschillende leeftijden. Groep Pluto heeft maximaal 30 kinderen van 4 tot en met 6 jaar, Saturnus heeft er maximaal 33 kinderen van 6 tot en met 8 jaar en Jupiter voor 24 kinderen van 7 tot en met 12 jaae. In de schoolvakantie en op studiedagen van het onderwijs wordt op de naschoolse opvang hele dagen opvang geboden. De voorschoolse opvang is tijdens schooldagen, in schoolvakantie en op studiedagen geopend van 7.30 uur tot 8.30 uur.