Kinderopvang


Samenwerking in de Molenwerf
Binnen ons kindcentrum bieden wij kinderopvang, onderwijs en BSO. Binnen het kindcentrum werken wij als één team met één visie en missie. Gezamenlijk zorgen wij voor alle kinderen.

Kinderdagverblijf 
In ons Kindcentrum de Molenwerf verzorgen wij opvang voor kinderen van 0-4 jaar. Professioneel, kleinschalig en vertrouwd. De sfeer is open en gezellig. Kortom: een plek waar u uw kind(eren) met een gerust hart heen brengt.
Wij bieden in principe opvang op hele dagen. De pedagogisch medewerkers zijn gediplomeerd volgens de cao-normen. Elke groep heeft drie, steeds zoveel mogelijk dezelfde, pedagogisch medewerkers, die volgens een vast rooster werken. De kinderen zien dus bijna altijd vertrouwde gezichten. Er wordt gewerkt met een vaste dagindeling.


Voorschoolse (VSO) en buitenschoolse opvang (BSO)
De buitenschoolse opvang (BSO) van Casca Kinderopvang biedt opvang voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar op diverse locaties verspreid over Heemstede. Er zijn verschillende vormen van opvang. Binnen Kindcentrum de Molenwerf is er een mogelijkheid voor voorschoolse opvang (vanaf 7:30 uur) en verlengde opvang (tot 18:30 uur). Er is een basisgroep voor jongere - en voor oudere kinderen.  Groep Pluto heeft maximaal 20 kinderen, Saturnus heeft er maximaal 30 kinderen en Jupiter voor 24 kinderen. VSO kan uitsluitend in combinatie met BSO afgenomen worden.

Naschoolse activiteiten (NSA)
Binnen de Molenwerf streven we naar een wisselend aanbod van culturele, expressieve en sportieve activiteiten waarmee kinderen zich ook na schooltijd kunnen verrijken en/of ontspannen. Een workshop kan bestaan uit een serie van enkele lessen, zoals kinderyoga, schooljudo of sieraden maken. Soms wordt er een eenmalige activiteit georganiseerd, zoals knutselen bij Sinterklaas of Kerstmis. De gymleerkracht verzorgt de sportieve activiteiten.