Algemeen


Op 5 juli 2017 is op een feestelijke en zonnige dag Kindcentrum de Molenwerf geopend.
Wat is een kindcentrum en wat beogen we met elkaar?
Een kindcentrum is een voorziening voor kinderen van 0 tot 13 jaar waar onderwijs en kinderopvang intensief samenwerken.
Kinderdagverblijf, Voorschoolse Opvang (VSO), onderwijs,Tussenschoolse Opvang (TSO) en Buitenschoolse Opvang (BSO) werken als een geheel met hetzelfde kind.

We werken intensiever samen met als doel:


Op avondbijeenkomsten met de teams van de kinderopvang en de school hebben we de volgende kernwaarden  benoemd:


    

Wat merkt uw kind van het kindcentrum?

Het is al zo dat kinderen uit Unit 2 wekelijks komen voorlezen op de Wolkjes (babygroep) van het kinderdagverblijf. Er is een peuter/kleuteroverleg waar regelmatig gezamenlijke activiteiten uit voortkomen. Bijvoorbeeld naar aanleiding van het gemeenschappelijke thema  “Eet Smakelijk” samen fruitspiesjes maken en picknicken, de versierde school met de peuters bekijken, met een verhaal naar de kleuterjuf toe en kleuters die op het kinderdagverblijf mee komen kijken naar de maandelijkse poppenkast.
Kinderen van de BSO kunnen met maximaal 2 of 3 tegelijk op de Sterretjes, Maantjes of Zonnetjes (de  dreumes/peutergroepen) met de kinderen spelen, knutselen of voorlezen.

We hebben gezamenlijk “Talententijd” ingeroosterd. Talententijd is tijd waarin een divers aanbod is voor alle kinderen in het kindcentrum.

Op maandag gaan de 3+ kinderen (3 jaar en ouder) die 's middags niet slapen met een pedagogisch medewerker samen met groep 1 en een leerkracht musicallessen volgen van 13.00 tot 13.45 uur. 

Op donderdag gaan de  3+ kinderen tussen 14.00 en 14.30 uur samen met de kleuters een activiteit doen in de kleuterklas, gang van school of kinderdagverblijf, speelhal of gymzaal. Dit wordt begeleid door de leerkracht en een pedagogisch medewerker.

De commissie Talententijd bestaat uit een leerkracht en 2 pedagogisch medewerkers. Zij bedenken de activiteiten voor de kinderen. Er wordt een gevarieerd en uitdagend programma aangeboden aan een groepje peuters en kleuters. U kunt denken aan begeleid spelen in de huishoek, bouwhoek en ontdekhoek. De peuters krijgen per keer een kleutermaatje.

De baby’s en de jongere kinderen blijven op de hun vertrouwde groepen met de vertrouwde pedagogisch medewerkers.

Het blijft zo dat uw kind binnen het kindcentrum alleen gebruik kan maken van de kinderopvang of alleen van het onderwijs en natuurlijk is het fantastisch als uw kind met alles mee kan doen.