Algemeen


Op 5 juli 2017 is op een feestelijke en zonnige dag Kindcentrum de Molenwerf geopend.
Wat is een kindcentrum en wat beogen we met elkaar?
Een kindcentrum is een voorziening voor kinderen van 0 tot 13 jaar waar onderwijs en kinderopvang intensief samenwerken.
Kinderdagverblijf, Voorschoolse Opvang (VSO), onderwijs,Tussenschoolse Opvang (TSO) en Buitenschoolse Opvang (BSO) werken als een geheel met hetzelfde kind.

We werken intensiever samen met als doel:


Op avondbijeenkomsten met de teams van de kinderopvang en de school hebben we de volgende kernwaarden  benoemd: