Stichting Derde Geldstromen KC de Molenwerf


Stichting KC de Molenwerf is opgericht op 18-07-2023 te Heemstede (statutaire zetel). Wij streven
naar een onvergetelijke basisschoolperiode voor elke leerling van Kindcentrum de Molenwerf. De
focus ligt daarin op het verrijken van de schooldag en het zorgen voor een goede basis van ons
aanbod. In de basisschoolperiode vormt ieder individu de basis van zichzelf, ter voorbereiding op de
ontwikkeling van de toekomst. Deze Stichting is opgericht om middelen te kunnen innen waarmee
het onderwijs op Kindcentrum de Molenwerf versterkt en verrijkt wordt. De middelen vanuit de
overheid komen ten guste aan personeel, materieel en huisvesting van de school.

Het bestuur van Stichting Derde Geldstromen KC de Molenwerf

Voorzitter, Priscilla Haringsma- Rusman
Secretaris, Nathalie Mense
Penningmeester, Bonnie Mijnals

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Bij de vervulling van de
bestuurderstaak richten de bestuurders zich naar het belang van de stichting en de met haar
verbonden organisatie. Er is geen vacatievergoeding. De kosten die gemaakt worden als
beheerskosten beperken zich tot de jaarlijkse kosten voor een
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en mogelijke bankkosten.

Dit plan geeft inzicht in de wijze waarop processen zijn ingericht.

Contact gegevens:

Molenwerfslaan 7
2103TC Heemstede
023 5472575
info@kcdemolenwerf.nl
RSIN nummer: 865478004