Leerlingenzorg


Kindcentrum de Molenwerf maakt deel uit van Stichting Jong Leren en valt onder het samenwerkingsverband Passend onderwijs Zuid-Kennemerland. In het ondersteuningsplan van Zuid-Kennemerland staat de visie op passend onderwijs beschreven. Dit ondersteuningsplan is te vinden op deze website.

Passend onderwijs gaat over aansluiten bij de onderwijsbehoeften van leerlingen en de wijze waarop dit is georganiseerd en gefinancierd. Goed onderwijs voor alle leerlingen is ons uitgangspunt. Als samenwerkingsverband hebben we de opdracht om voor ieder kind/iedere leerling een vorm van onderwijs te organiseren, passend bij zijn of haar onderwijsbehoeften en vanuit zijn of haar mogelijkheden. Ieder kind heeft recht om zich te ontwikkelen naar eigen vermogen.  

Het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband vormt de onderlegger van dit schoolondersteuningsprofiel (SOP). Dit SOP wordt elke vier jaar bijgesteld, echter nemen we de schoolontwikkeling er bij de start van start van elk schooljaar in mee, zodat we ons aanbod kunnen verfijnen. Dit profiel is opgesteld door de intern begeleider in samenwerking met de directeur. Feedback van onze consulent passend onderwijs hebben we in het profiel verwerkt. 

Klik hier om het ondersteuningsplan in te zien. 

Klik hier voor een filmpje over het "
Samenwerkingsverband Zuid Kennemer"