Visie, missie & kernwaarden


 

Ons motto is: "Het mooiste wat je kunt worden ben je zelf"
We zetten dit kracht bij op de volgende manieren:

* Uw kind krijgt innovatief Unitonderwijs met aandacht voor het individuele kind binnen
   ons kindcentrum.
* Uw kind leert zijn talenten ontdekken tijdens Talententijd.
* Vaste onderdelen van ons lesprogramma zijn musicallessen, Engels vanaf groep 1 en
   extra sport.
* Wij werken met KiVa,  met dit bewezen effectieve programma tegen pesten zorgen we
  samen voor een veilige en prettige omgeving.
* Kinderopvang en onderwijs in één, van 07:15 - 18:30u.
* Een natuurlijke overgang van peuters naar kleuters.
* Wij zien ouders en het kindcentrum als gezamenlijke partners in de opvoeding en
   ontwikkeling van kinderen.
* Uw kind kan bij ons al naar school vanaf 3 jaar en 10 maanden.

Visie:
Ieder mens wil gezien en gehoord worden. Mensen zijn gelukkig wanneer zij hun passie kunnen volgen, hun talenten kunnen ontwikkelen en in mogen zetten. Wij vinden het belangrijk dat kinderen vertrouwen in zichzelf en de omgeving hebben.
Ons motto ‘Het mooiste wat je kunt worden, ben je zelf’ zegt alles over de manier waarop wij naar kinderen kijken. Veiligheid is een voorwaarde om te jezelf te kunnen zijn en te kunnen laten zien wie je bent. 
We willen dat kinderen zich ontwikkelen op cognitief en sociaal gebied. Dat kinderen weten wie ze zijn en ruimte krijgen te ontdekken waar hun talenten liggen. Wij willen onze kinderen voorbereiden op de snel veranderende maatschappij door kinderen vaardigheden te leren die zij in de toekomst nodig hebben. Dit worden de 21ste eeuwse vaardigheden genoemd: creativiteit, kritisch denken, probleemoplossend vermogen, communiceren, samenwerken, ICT-geletterdheid, sociale en culturele vaardigheden en zelfregulering.

Missie:
Als kindcentrum bieden wij kinderen van 0 tot 13 jaar een veilige en plezierige plek waar iedereen erbij hoort. Onder één dak werken kinderopvang en onderwijs samen. We werken met één team, één visie en creëren een uitdagende en doorlopende ontwikkelingslijn. Wij stellen het leren, het onderkennen van behoeftes en het ontdekken van talenten centraal. De professionals zorgen samen met de ouders/verzorgers en het kind voor een optimaal mogelijke ontwikkeling. 

Kernwaarden:
In lijn met onze visie en missie hebben we kernwaarden opgesteld. Deze waarden zijn leidraad voor ons denken en doen. Voor hoe wij omgaan met kinderen, ouders en met elkaar. Dit zijn onze kernwaarden:
Wij zorgen voor elkaar en de omgeving. We geven elkaar ruimte om te doen en denken. We praten vanuit positiviteit en met een ik-boodschap. Veiligheid zien wij als een voorwaarde voor succes. We bieden ieder kind de gelegenheid om in een ontspannen omgeving zichzelf te zijn en zijn of haar eigen talenten te ontdekken. De volwassenen beseffen zich dat kinderen aan hen zijn toevertrouwd. We kunnen op elkaar vertrouwen: jong en oud. Ontwikkelen is een proces dat we samen beleven. Je toont interesse en belangstelling in een ander.  Kinderen ontdekken door een breed aanbod wat zij leuk vinden en waar zij talent voor hebben. In ons kindcentrum leren kinderen en volwassenen van en met elkaar.