De OuderverenigingHet bestuur van de oudervereniging bestaat uit een groep enthousiaste en betrokken ouders die het leuk en belangrijk vinden om een deel van hun tijd en energie in de activiteiten van school te steken. Het belangrijkste doel hiervan is dat de tijd op school voor de kinderen leuker gemaakt wordt.
 
In samenwerking met de directie, leerkrachten en onderwijsassistenten organiseren wij diverse activiteiten, zoals: het sinterklaasfeest, de kerstviering, carnaval, Pasen, het schoolreisje, avondvierdaagse en het afscheid van groep 8. Het hele schooljaar wordt er hard gewerkt om alles goed uit te werken en er een groot succes van te maken.
 
Er komt een hoop bij kijken om alles goed, leuk en gezellig te laten verlopen. Om de uitjes en activiteiten zo goed mogelijk te organiseren, vergadert het bestuur van de oudervereniging ongeveer tien keer per schooljaar. Bij iedere vergadering is ten minste een leerkracht of de directeur aanwezig. In deze vergaderingen worden wij door de directie of leerkracht op de hoogte gebracht van belangrijke en/of nuttige informatie over de school.
Daarnaast vinden er commissievergaderingen plaats waarin een specifieke activiteit wordt besproken en uitgewerkt door een aantal leden van de oudervereniging, de onderwijsassistenten en hulpouders. Zonder uw hulp zijn veel activiteiten niet te realiseren, vandaar dat uw hulp altijd bijzonder op prijs wordt gesteld en voor de school van grote waarde is!
 
De ouderbijdrage wordt beheerd door het bestuur van de oudervereniging. In het financiële jaarverslag kunt u zien hoe deze gelden besteed worden. De meeste van de activiteiten die voor school georganiseerd worden, worden gefinancierd uit de ouderbijdrage.
 
Jaarlijks organiseert de oudervereniging minimaal één Algemene Vergadering. Hier komen onder meer de volgende punten aan bod:
- de planning van de activiteiten
- de verdeling van het budget per activiteit
- de begroting van het afgelopen schooljaar
- de eventuele verkiezing van nieuwe bestuursleden
 
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u ons per e-mail bereiken via info.valkenburg@jl.nu

 

Bestuur van de Oudervereniging

Het bestuur van de oudervereniging vormt de ouderraad van de school en bestaat uit de volgende personen:

 

Dagelijks bestuur:
Voorzitter:                     Dennis van der Zon (Kayne en Yenthl)

Penningmeester:          Wendy Teeuwen-Kok (Sem en Max)
Secretaris:                      Hilde Eradus (Eline en Carlijn)

 

Algemene leden: 
Barbara Tomesen (Luuk)
Marieke Staats (Mick en Lexi)


                                                                                                  
Hilde Eradus              Dennis van der Zon     Wendy Teeuwen-Kok     Barbara Tomesen     Marieke Staats          Edwin Groeneveld             Manno Le Fevre


 

 

Ouderbijdrage

Tijdens de algemene vergadering van de oudervereniging Valkenburgschool is op 10 oktober 2017 de hoogte van de ouderbijdrage vastgesteld op
€ 40,- per leerling voor een volledig schooljaar. Voor leerlingen die tijdens het jaar instromen wordt een bedrag naar rato in rekening gebracht.


U wordt verzocht de betaling van de ouderbijdrage over te maken op rekening NL 56 INGB 0006 2614 29 ten name van Kath Oudervereniging Valkenburgschool o.v.v. naam kind en groep. Brief ouderbijdrage klik hier.

  

Jaarverslag
Voor het Jaarverslag van 2016-2017, klik hier.