De OuderverenigingHet bestuur van de oudervereniging bestaat uit een groep enthousiaste en betrokken ouders die het leuk en belangrijk vinden om een deel van hun tijd en energie in de activiteiten van school te steken. Het belangrijkste doel hiervan is dat de tijd op school voor de kinderen leuker gemaakt wordt.
 
In samenwerking met de directie, leerkrachten en onderwijsassistenten organiseren wij diverse activiteiten, zoals: het sinterklaasfeest, de kerstviering, carnaval, Pasen, het schoolreisje, avondvierdaagse en het afscheid van groep 8. Het hele schooljaar wordt er hard gewerkt om alles goed uit te werken en er een groot succes van te maken.
 
Er komt een hoop bij kijken om alles goed, leuk en gezellig te laten verlopen. Om de uitjes en activiteiten zo goed mogelijk te organiseren, vergadert het bestuur van de oudervereniging ongeveer zeven keer per schooljaar. Bij iedere vergadering is ten minste een onderwijsassistent, leerkracht of de directeur aanwezig. In deze vergaderingen worden wij door de directie of leerkracht op de hoogte gebracht van belangrijke en/of nuttige informatie over de school.
Daarnaast vinden er commissievergaderingen plaats waarin een specifieke activiteit wordt besproken en uitgewerkt door een aantal leden van de oudervereniging, de onderwijsassistenten en hulpouders. Zonder uw hulp zijn veel activiteiten niet te realiseren, vandaar dat uw hulp altijd bijzonder op prijs wordt gesteld en voor de school van grote waarde is!
 
De ouderbijdrage wordt beheerd door het bestuur van de oudervereniging. In het financiële jaarverslag kunt u zien hoe deze gelden besteed worden. De meeste van de activiteiten die voor school georganiseerd worden, worden gefinancierd uit de ouderbijdrage.
 
Jaarlijks organiseert de oudervereniging minimaal één Algemene Vergadering. Hier komen onder meer de volgende punten aan bod:
- de planning van de activiteiten
- de verdeling van het budget per activiteit
- de begroting van het afgelopen schooljaar
- de eventuele verkiezing van nieuwe bestuursleden
 
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u ons per e-mail bereiken via info@kcdemolenwerf.nl

 

Bestuur van de Oudervereniging

Het bestuur van de oudervereniging vormt de ouderraad van de school en bestaat uit de volgende personen:

  
Dagelijks bestuur:
Voorzitter:                        Manon Bonnier (moeder van Finn en Maan)
Penningmeester:             Jantine Bosman (moeder van Lieze, Fedde en Gosse)
Secretaris:                       Mirjam van Wolferen (moeder van Eline, Martijn, Thomas en Lucas )
 
Algemene leden: 
Danielle Krabshuis (moeder van Mexxi en Aiden)
Noortje Hermsen (moeder van Isa en Viggo)
Annika Jordan (Evi en Do)
Edwin Groeneveld (vader van Finn en Maan)

 

        
    Edwin Groeneveld    Annika Jordan  Danielle Krabshuis  Jantine Bosman    Manon Bonnier         Mirjam van Wolferen            
Noortje Hermsen