Ouderbijdrage


Onderwijs is gratis in Nederland, de school wordt bekostigd door de overheid voor de basisvoorzieningen. Voor alle activiteiten die binnen schooltijd vallen, geldt dat een kind altijd deel mag nemen. Ongeacht of de ouders betaald hebben.

Op de Molenwerf willen we de kinderen iets extra’s bieden, zoals interessante en kwalitatieve workshops tijdens talententijd. Ook vinden we sport- en spel tijdens de pauzes een mooie toevoeging aan het programma. Daarom vragen we een vrijwillige bijdrage als tegemoetkoming in de kosten. 

Een enkele keer wordt gevraagd om een extra bijdrage, zoals voor het schoolkamp (105 - 120 euro, afhankelijk van de werkelijke kosten). 

Wanneer blijkt dat onvoldoende ouders de gevraagde bijdrage betalen, dan kan besloten worden de activiteit te annuleren of aan te passen.

Hier ziet u alle kosten op een rijtje, per kind per schooljaar. 

Activiteit

kosten

vrijwillig?

wanneer?

gespreid mogelijk?

Wordt geind door

Ouderbijdrage Oudervereniging

€50

ja, 

september

nee

Oudervereniging KC de Molenwerf

TSO en talententijd sport en spel

€132,50

ja

september

ja

Stichting KC de Molenwerf

lief en leed potje klassenouders

€3

ja

september

nee

klassenouders

schoolkamp groep 8

€105 - €120

ja

januari

ja

KC de Molenwerf (de school zelf)