Verzuim en Verlof

 

Iedere leerling vanaf 5 jaar is aanwezig op school tijdens de bekende schooltijden. 

Als uw kind niet op school kan komen, meldt u dit vóór 8.30 uur aan de school. 

In bijzondere gevallen is het mogelijk om extra (vakantie)verlof of verlof bij gewichtige omstandigheden aan te vragen. U kunt hiervoor het verlofformulier (met toelichting) invullen. Het formulier vindt u op de website van Stichting Jong Leren.