Beleid Jong Leren


Het onderwijs van De Molenwerf valt onder Stichting Jong Leren. Over een aantal onderwerpen hebben we gezamenlijke afspraken gemaakt die we op alle scholen, dus ook onze school, onderschrijven. Op de Ouders-pagina van Jong Leren leest u over welke onderwerpen het gaat. U vindt hier informatie over o.a. het gedragsprotocol Internet, sociale media en BYOD en gescheiden ouders.