Unitonderwijs


Unitonderwijs is gepersonaliseerd onderwijs met meer aandacht voor het individuele kind. Uit recent onderzoek blijkt dat kinderen die het Unitonderwijs volgen meer gemotiveerd zijn, meer zelfvertrouwen hebben en zelfstandiger zijn. Lees hier het hele artikel, of onderaan deze pagina de samenvatting!
Uitgangspunt bij deze vorm van onderwijs is dat het bij ieder kind past, onder andere voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben. We kijken met elkaar (ouder, kind en school) hoe het onderwijs zo passend mogelijk gemaakt kan worden, binnen onze eigen mogelijkheden.

Nu klinkt een ‘unit’ misschien als een hele grote groep kinderen bij elkaar; niets is minder waar. Kinderen krijgen in kleine groepen en in verschillende domeinen les. Wij hebben er bewust voor gekozen om de kleuters ‘s morgens in het Kleuterdomein les te geven. In het Kleuterdomein krijgen kinderen van een eigen leerkracht onderwijs, kleinschalig en vertrouwd. Bij ons hebben de kleuters alle ruimte om te spelen. We hebben prachtige hoeken in de groep, de nissen in de gang en een ruime hal waar zij kunnen bouwen met groot materiaal.

Vanaf groep 3 krijgen kinderen les in het Taaldomein, het Rekendomein en het Sterrendomein. Afhankelijk van de instructie die gegeven wordt begeven de kinderen zich naar het betreffende domein waar zij in hun eigen jaargroep alle aandacht krijgen.

    

We weten natuurlijk allang dat kinderen niet gemaakt zijn om stil te zitten. Het is eigenlijk heel onnatuurlijk om van kinderen te verlangen dat zij de hele dag in dezelfde ruimte op dezelfde stoel moeten blijven zitten. Hoe vaak maken we zelf tijdens het werken niet een loopje om even koffie te halen, naar het kopieerapparaat te gaan of maken we even elders een praatje met een collega? Kinderen hebben behoefte aan beweging. Bij ons bewegen kinderen ieder half uur en dat zorgt voor meer rust en concentratie tijdens het werken. 

Unitonderwijs sluit aan bij de vaardigheden die kinderen nodig hebben in een kennismaatschappij en is volledig kerndoelendekkend. Er worden meer mensen met verschillende talenten ingezet, de kwaliteit van het onderwijs gaat nog verder omhoog. Ons Unitonderwijs vindt plaats in een ordelijke, gestructureerde en rustige omgeving met ruimte voor uw kind. In beide units zijn iedere dag twee mentoren en een onderwijsassistent aanwezig. In de ochtend worden de kernvakken (rekenen, taal en (begrijpend) lezen) gegeven en in de middag richten we ons op de ontdekking van talenten middels Talententijd en Wereldtijd. Vakdocenten van buiten het onderwijs geven tijdens Talententijd structureel musicallessen, extra sport en wisselend houtbewerking, Kom in mijn tuin, programmeren en nog veel meer ! 
Tijdens de Talentenweken maken we gebruik van de talenten van ouders en huren we specialisten in, afhankelijk van de workshops die gegeven worden.
Tijdens Wereldtijd krijgen kinderen vanaf groep 1 Engels aangeboden en krijgen kinderen via Topondernemers een geïntegreerd aanbod voor aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek. Bij deze methode wordt gewerkt rondom een thema. Kinderen gaan met verschillende onderzoeksvragen aan de slag en eindigen hun opdracht altijd met een presentatie in de vorm van een Prezi, maquette, muurkrant etc.

We kunnen nog veel meer vertellen over ons prachtige kindcentrum, maar komt u vooral een kijkje bij ons nemen!

                       
 


Onderzoek: De effectiviteit unitonderwijs


Twee trainers van de Bursar Society-Iris Haartsen en Lucas Booltink- onderzochten de effectiviteit van Unitonderwijs binnen SOPOW, door twee Unit-scholen uit Winterswijk te vergelijken met reguliere scholen; de resultaten waren verbluffend! Leerlingen op Unit-scholen blijken vooral meer zelfvertrouwen te hebben, zijn zelfstandiger en meer gemotiveerd. Dit heeft positieve effecten op de leerresultaten van de leerlingen. De gegevens werden verzameld door middel van de Gepersonaliseerd Leren Vragenlijst, de CITO-scores en gesprekken met ouders en leerkrachten. Belangrijke dimensies in de Gepersonaliseerd Leren vragenlijst zijn de bereidheid om te leren, leeromgeving, leerlingbetrokkenheid, individuele benadering, werkhouding en het welzijn van het kind. De gecombineerde onderzoeksmethoden leidden tot de volgende resultaten: