De leerlingenraad van Kindcentrum de Molenwerf


De leerlingenraad vertegenwoordigt de mening van de leerlingen op een school.  Enthousiaste kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 vertegenwoordigen hun medeleerlingen en zetten zich in voor een goede en prettige gang van zaken binnen de school.  De leerlingenraad geeft de school inzicht in wat er leeft onder de leerlingen. Dit doen zij door regelmatig te vergaderen onder begeleiding van een leerkracht.  De leerlingenraad koppelt dit terug aan de medeleerlingen, het team en in sommige gevallen de medezeggenschapsraad. 

Wij werken met een leerlingenraad omdat wij het belangrijk vinden om van de leerlingen zelf te horen wat er goed gaat en waar verbetering aangebracht kan worden.  Zo wordt hun schooltijd een fantástische schooltijd en dragen zij gezamenlijk hiervoor verantwoordelijkheid.