Day a Week School: voor kinderen die meer uitdaging nodig hebbenWanneer bovenbouw leerlingen van onze school behoefte hebben aan meer uitdaging dan dat zij dagelijks op
school en/of via een plusgroep aangeboden krijgen, biedt onze school de mogelijkheid om een dag per
week naar de Day a Week School (DWS) te gaan. Wanneer de school verwacht dat dit passend voor uw
kind is, nemen wij contact u op.

De school selecteert kinderen die hiervoor in aanmerking komen op basis van hun creatief denkvermogen,
en nadrukkelijk niét op basis van het IQ. Hiervoor een speciale identificatie- en selectieprocedure beschikbaar.
We spreken dan over cognitief talentvolle kinderen met een sterk creatief denkvermogen.

DWS-leerlingen uit de regio waar onze school onder valt, gaan naar locaties in Aerdenhout en Haarlem-Oost.
Dit aanbod wordt sinds 2017 verzorgd door Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland.

Lees meer over de DWS via: www.dayaweekschool.nl.